เลขที่ฎีกา  1280/2508     จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องว่าแปรรูปไม้และมีไม้

แปรรูปภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้จริง แต่ช้างของกลางซึ่งใช้ชักลากไม้

มาในความครอบครองของจำเลย     ยืมมาจากผู้อื่นเจ้าของไม่รู้เห็นด้วย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าช้างเป็นของผู้ร้อง ขอให้คืนแก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นงดสืบพยาน

แล้วพิพากษาลงโทษจำเลย  คืนช้างของกลางแก่เจ้าของ โจทก์อุทธรณ์ ศาล

อุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่ไม่ริบของกลาง     และให้

พิจารณาพิพากษาใหม่เฉพาะประเด็นว่าช้างเป็นของใคร     เจ้าของรู้เห็น

เป็นใจหรือไม่ ดังนี้จำเลยฎีกาขอให้คืนช้างของกลางแก่เจ้าของได้