เลขที่ฎีกา7562/2537   พยานหลักฐานประกอบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176  จะต้อง

ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพ   การรับฟังคำรับชั้นสอบสวนซึ่งจำเลย

ปฎิเสธในชั้นพิจารณามาใช้ลงโทษจำเลย โจทก์ต้องมีพยานประกอบว่าจำเลย

กระทำผิดจริง     โดยพยานประกอบนั้นต้องมิใช่คำของเจ้าพนักงานตำรวจ

ผู้สอบสวนคำรับนั้น  ส่วนบันทึกการจับกุม   คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย

บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ และภาพถ่ายประกอบการนำชี้

ที่เกิดเหตุ แม้จะมีภาพจำเลยและมีข้อความระบุว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย

แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ไม่

ใช่พยานหลักฐานที่จะนำมารับฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุม

และชั้นสอบสวนเพื่อให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิด