เลขที่ฎีกา   6370/2539  พยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176

ต้องไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพนั้นเอง  การรับฟังคำรับชั้นสอบสวนของ

จำเลยทั้งสี่ซึ่งปฎิเสธในชั้นพิจารณา  โจทก์และโจทก์ร่วมต้องมีพยานประกอบว่า

จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดจริงโดยพยานประกอบนั้นต้องไม่ใช่คำของเจ้าพนักงาน

ตำรวจผู้สอบสวนคำรับนั้นเอง ส่วนบันทึกการจับกุม คำให้การชั้นสอบสวนของ

จำเลยทั้งสี่ บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถ่ายประกอบ

นั้นแม้มีภาพจำเลยทั้งสี่และมีข้อความว่าจำเลยที่ 4 ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ก็เป็นส่วน

หนึ่งของคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสี่ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเท่านั้นไม่ใช่พยาน

หลักฐานที่จะนำมารับฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสี่ในชั้นจับกุมและ

ชั้นสอบสวน เพื่อให้เก็นว่ากระทำความผิดตามฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีพยาน

หลักฐานอื่นมาสืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสี่อย่างใดอีก เมื่อจำเลยทั้งสี่

ให้การปฎิเสธในชั้นพิจารณาและนำสืบปฎิเสธว่า พนักงานสอบสวนได้คำรับสารภาพ

มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมเพียงเท่าที่นำสืบ

มาจึงไม่พอฟังลงโทษจำเลยทั้งสี่ได้