สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ (ครั้งที่ 3)

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการ

ยกเลิกกฎหมาย ครั้งที่ 3
และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
(ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น
หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ครั้งที่ 3) พ.ศ. ....)

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

https://forms.gle/qc2PSBkBH7yN56jb7

เพราะเสียงของทุกคนสำคัญกับเรา

 

 


Comments