เอกสารการสัมมนาเกี่ยวกับมาตรา 77ทั้งหมด

27-09-2019

แนวทางการจัดทำและการเสนอร...

แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของร....

อ่านต่อ
01-10-2019

เอกสารประกอบการสัมมนาการใ...

เรื่องการใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย (วันจันทร์ ที....

อ่านต่อ
01-10-2019

เอกสารประกอบการสัมมนาการป...

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับ....

อ่านต่อ
27-09-2019

เอกสารประกอบการสัมมนาการร...

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่าง....

อ่านต่อ

หมวดหมู่อบรม

ข่าวสารพัฒนากฎหมาย