สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาFAQ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

FAQ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

FAQ
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พ.ศ. 2564

 

ทางกองพัฒนากฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่า 95 ปีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือดาวน์โหลดเอกสาร FAQ ได้ที่นี่


>>DOWNLOAD<<

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา